Zorgmail

Wij zijn aangesloten bij Zorgmail.

Dit betekend dat wij de uitwisseling van gevoelige (medische) patiënt gegevens met bijvoor beeld uw huisarts, of specialist via een beveiligde verbinding verloopt.
U kunt hierbij denken aan het versturen van verwijsbrieven, behandelverslagen, foto's of gehele patiënten dossiers.

Hoewel wij ons ervan vergewissen dat (digitale) beveiliging slechts een relatief begrip is, doet de praktijk er in elk geval alles aan om de uitwisseling van uw gegevens via de best beschikbare beveiligde kanalen die er voor handen zijn, te laten verlopen.

 

Share:
error: