Waarom hebben zwangere vrouwen meer gebitsproblemen?

Het idee heerst dat zwangere vrouwen meer risico lopen op tandvlees bloedingen en tandbederf. Wanneer is dit echter het geval, en kunnen veranderingen in de status van de mondgezondheid of gedrag hier verantwoordelijk voor zijn? Twee studies van de International Association for Dental Research (IADR) deden hier onderzoek naar.

Marika Hasunen van de universiteit van Turku, Finland, onderzocht het verschil in mondgezondheid bij vrouwen die niet zwanger waren en vrouwen aan het eind van het eerste trimester van hun zwangerschap. Tegelijkertijd onderzocht May Chun Mei Wong van de universiteit van Hong Kong een studie of zelf-gerapporteerde mondproblemen bij vrouwen werden ervaren in een vroeg of midden stadium van hun zwangerschap. Beiden onderzochten of de status van mondgezondheid en het gedrag ten opzichte van deze vrouwen verschilden tussen zwangere en niet-zwangere vrouwen.

Onderzoek uit Finland

Het Finse onderzoek werd gedaan onder 29 vrouwen aan het eind van het eerste trimester van hun zwangerschap en 24 niet zwangere vrouwen van hetzelfde gezondheidscentrum. Alle deelnemers waren gezonde, blanke vrouwen in de leeftijd van 24 tot 36 jaar.

Meer gaatjes, bloedingen en tandplak

De resultaten van het onderzoek toonden aan dat zwangere vrouwen significant meer last hadden van gaatjes en bloedingen. Ook hadden ze significant meer last van tandplak dan niet zwangere vrouwen, en was de kans kleiner dat ze het gebied tussen hun tanden goed schoon hielden.

Onderzoek uit Hong Kong

De tweede studie uit Hong Kong onderzocht 589 vrouwen die gemiddeld 14 weken zwanger waren, variërend van 10 tot 22 weken. Om te beginnen werden zij allemaal gevraagd naar de gebitsproblemen waar zij tijdens hun zwangerschap mee te kampen hadden, hun kennis van oorzaken en preventie van cariës en parodontitis en hun houding wat betreft mondgezondheid.

Slechte adem en overgevoeligheid

Bijna 85% van de patiënten poetste hun tanden tweemaal per dag, waarnaast bijna twee derde extra mondhygiëneproducten gebruikte. 76,9 procent van de onderzochte vrouwen ondervond echter gebitsproblemen, variërend van bloedend tandvlees, een slechte adem, of overgevoeligheid voor warmte en kou.

Zwangere vrouwen gemiddeld veel gebitsproblemen

Uit de resultaten bleek dat zwangere vrouwen algemeen genomen veel last hebben van gebitsproblemen. Het bleek echter ook dat vrouwen die vaker een tandarts bezochten en veel kennis hadden van het belang van mondhygiëne minder kans hadden op gebitsproblemen.

Bron:
DrBicuspid
Dentalinfo

Share:
error: