Implantologie

Implantoloog

Implantoloog Delft? is tandarts gespecialiseerd in het toepassen van
implantaten ter vervanging van tanden of kiezen die verloren zijn gegaan of die verwijderd moeten worden vanwege hun slechte staat.

Voor de implantologie is er een aparte wetenschappelijke vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) en een aparte post-academische opleiding.

Een tandarts-implantoloog is een tandarts die na het voltooien van de studie tandheelkunde een 3 jarige post-academische opleiding in de implantologie heeft afgerond of kan aantonen vergelijkbare en ervaring te hebben opgedaan.

Niet elke tandarts is automatisch implantoloog NVOI. Er is een aparte erkenningsprocedure. De beoordeling vindt plaats door een commissie die kijkt of de uitgevoerde behandelingen en de praktijk voldoen aan internationale en wetenschappelijke gefundeerde criteria. Indien de beoordeling positief is volgt de erkenning tot Implantoloog NVOI. De beoordeling heeft betrekking op zowel het functioneren van de tandarts - implantoloog als van de praktijk. De erkenning is een kwaliteitskeurmerk.

De commissie die de beoordeling doet is onderdeel van de NVOI, de wetenschappelijke vereniging van tandartsen op het gebied van implantologie. Elk jaar wordt een uitgebreid jaarverslag ingestuurd en beoordeeld en elke 5 jaar vindt er een visitatie plaats om te bepalen of de behandelingen en de praktijk nog steeds aan de eisen voldoen (verlenging van de erkenning).

Het beroep van Implantoloog is alleen met de toevoeging NVOI een beschermd beroep. Zie ook de website van de Nederlandse vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

Implantologische behandelingen worden uitgevoerd door;
Wibo Uijlenbroek, tandarts - implantoloog 

Implantaten

Implantaten zijn kunstmatige wortels, meestal vervaardigd uit titanium, die in het kaakbot worden geplaatst. Voor patiënten die een tand of kies missen, kan het een uitgelezen oplossing zijn. Immers, het implantaat neemt de functie van een tandwortel over. Er zijn implantaten voor losse tanden en kiezen en zelfs voor hele kunstgebitten. Als het implantaat is geplaatst duurt het enkele maanden voordat er een kroon op kan worden gezet. Wie gedurende die tijd niet met een gat in z'n mond wil lopen, kan tijdelijk een plaatje laten aanmeten.

Consult & behandeling

Bij uw eerste bezoek kijken we of een implantaat in uw situatie mogelijk is. Soms maken we een foto om te beoordelen of er voldoende botvolume is. U krijgt een boekje mee met informatie dat u thuis op uw gemak kunt doorlezen. Vaak krijgt u ook meteen een begroting mee, zodat u weet waar u aan toe bent. In complexe gevallen kan het nodig zijn een vervolgafspraak te maken, waarbij wij eventueel met andere specialisten kijken wat het beste plan van aanpak is. Daarna kan de behandeling beginnen.

Neem contact met ons op

error: