Disclaimer email

Emailberichten, inclusief bijlagen, verzonden door Tandartspraktijk Voorhof zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten.

Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Tandartspraktijk Voorhof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

error: