Algemeen

Zorgmail

Wij zijn aangesloten bij Zorgmail. Dit betekend dat wij de uitwisseling van gevoelige (medische) patiënt gegevens met bijvoor beeld uw huisarts, of specialist via een beveiligde verbinding verloopt. U kunt hierbij denken aan het versturen van verwijsbrieven, behandelverslagen, foto’s of gehele patiënten dossiers. Hoewel wij ons ervan vergewissen dat (digitale) beveiliging slechts een relatief begrip

read more
error: