Botopbouw

Een implantaat van titanium

Een implantaat is meestal gemaakt van titanium, soms van zirkonium. Wereldwijd zijn er slechts enkele gevallen van allergie tegen titanium bekend. Het is een uiterst veilig materiaal. In onze praktijk werken we uitsluitend met titanium implantaten van de firma Camlog en. Deze firma behoort tot de top van de wereldmarkt. Kwalitatief is er nauwelijks verschil. Het onderscheid bevindt zich in prijs en leveringsmogelijkheden van de firma’s. Informeer naar de mogelijkheden voor uw individuele situatie.

Werkwijze

Tijdens de eerste afspraak wordt de situatie in de mond bekeken en met u besproken. Om een implantaat te kunnen plaatsen is er voldoende bot nodig, zowel in de breedte, lengte als ook de hoogte van uw kaak. Om de hoeveelheid bot te kunnen beoordelen wordt er een röntgenfoto, een OPT gemaakt. Samen met u wordt de röntgenfoto besproken, waarna in overleg met u een behandelplan wordt gemaakt. Als uitgangspunt nemen we daarbij uw wensen met betrekking tot kosten en behandelingen. Daarna kunnen er afspraken gemaakt worden voor behandeling.

Te weinig bot?

Een implantaat vindt zijn hou vast in het bot. Indien er te weinig bot is om een implantaat te plaatsen zijn er diverse methoden om bot te maken: de botopbouw. Dat kan met uw eigen bot, een bot vervanger op menselijke basis, op dierlijke basis of op synthetische basis. We gebruiken uitsluitend wetenschappelijk bewezen methoden en producten. Ons uitgangspunt is dat – indien het mogelijk is – we de botopbouw tegelijkertijd doen met het plaatsen van het implantaat. Dat beperkt het aantal ingrepen, het ongemak voor u en de kosten.

Eén tand of kies vervangen

Een tand of kies die verloren is gegaan kan door een implantaat Delft vervangen worden waarop dan een kroon wordt geplaatst. Het alternatief is een brug verankerd aan de beide buurelementen. Indien de beide buurelementen geen enkele vulling hebben adviseren we een implantaat. Indien de beide buurelementen een kroon delft nodig hebben adviseren we een brug. De kosten voor een 3-delige brug en een implantaat (zonder botopbouw) => bot maken met kroon zijn bijna identiek.

Meerdere tanden of kiezen vervangen

Indien er meerdere tanden of kiezen vervangen moeten worden kunnen er meerdere implantaten geplaatst worden waarop een brug gemaakt wordt. Alternatieven zijn: een frame, een gedeeltelijk plaatje of een brug op natuurlijke elementen. Die natuurlijke elementen moeten dan wel aanwezig zijn en de overspanning niet te groot.

Nazorg

Ook na een uitgevoerde implantaat behandeling is de nazorg van groot belang, omdat een implantaat ook kwetsbaar kan zijn voor plaque-ophoping en ontstekingen van het slijmvlies en bot rondom het implantaat. Uit onderzoek is gebleken dat een eenmaal door bacteriën aangedaan implantaat oppervlak zeer moeilijk te reinigen is. Peri-implantitis is hierdoor zeer moeilijk te behandelen. Er is sprake van peri-implantitis wanneer het weefsel rondom het implantaat ontstoken raakt en tot botverlies rondom het implantaat en uiteindelijk zelfs tot implantaatverlies leidt.

Nog veel meer dan met andere aandoeningen geldt daarom hierbij “voorkomen is beter dan genezen”. Dit kan zelfs zover gaan dat wanneer het risico op peri-implantitis hoog is, het mogelijk beter is helemaal geen implantaten te plaatsen. Bij rokers (met parodontitis) is bijvoorbeeld het risico op peri-implantitis met als gevolg verlies van implantaten 15-20 maal hoger dan bij parodontaal gezonde niet-rokers met een bovengemiddelde mondhygiëne.

Soms beter NIET te  implanteren

Een implantaat heeft onderhoud nodig net zo als uw eigen tanden en kiezen. Indien onderhoud niet mogelijk is door bijvoorbeeld een handicap of het is bekend dat iemand zeker niet regelmatig zal reinigen is het onverstandig een implantaat te plaatsen. Een actieve parodontitis moet eerst onder controle gebracht worden en onder controle blijven voordat er een implantaat geplaatst kan worden. Bij het gebruik van bisfosfonaten (medicament tegen botontkalking) evenals veel roken is de kans op vroegtijdig verlies van het implantaat groter en terughoudendheid gewenst bij de indicatiestelling. Omdat de kaken nog bot groei tot (ver) na het 20elevensjaar vertonen is implanteren bij jeugdigen af te raden.

error: